Afspraak voor het spreekuur

Bij het maken van een afspraak........
zal de assistente vragen naar de reden van uw komst. Het gaat niet om details, maar op deze manier kan in overleg zonodig besloten worden tot bijvoorbeeld een dubbele afspraak of een afspraak bij de assistente.
Een consult duurt ongeveer 10 minuten.

Meer tijd nodig
De vuistregel is; een vraag per consult. Voor meerdere vragen of een ingewikkeld probleem kunt u een dubbele afspraak maken. Dit verkleint de kans dat het spreekuur uitloopt

Mocht u verhinderd zijn
Geen probleem, maar als u het ons laat weten hoeven we ons niet ongerust te maken en kan er eventueel een ander in uw plaats komen.

Naar de EHBO of naar de huisarts?
Voor kleinere verwondingen en kneuzingen kunt u in het algemeen sneller bij de huisarts terecht, ook 's avonds en in het weekend.
Het bezoek aan de huisarts, ook in het weekend, gaat niet ten koste van uw eigen risico. Bij een bezoek aan de spoedeisende hulp bent u meteen uw eigen risico in dit jaar kwijt

 

www.thuisarts.nl  Deze website kunt u vooraf aan het spreekuur raadplegen. U vindt daar kwalitatief goede informatie. Soms is daarmee uw spreekuurvraag al beantwoord. Voor af raadplegen kan ook maken dat u gerichtere vragen aan de huisarts kunt stellen