Praktijkinformatie

 

INHOUD VAN DEZE PAGINA:

 

- Geaccrediteerde praktijk

- Opleidingspraktijk

- Kennismaken

 

- Praktijktijden

- Een afspraak maken

- Een visite aanvragen

- Herhaalrecepten

 

- Wat doet de assistente

- Wat doet de praktijkverpleegkundige

- Wat doet de huisarts in opleiding

- Beroepsgeheim en veiligheid van gegevens

GEACCREDITEERDE PRAKTIJK: 

 

 

NHG- Praktijkaccreditering® voor huisartsenpraktijk Huismans

Aan Huisartsenpraktijk Huismans te Sneek is in 2010 de NHG- Praktijkaccreditering® toegekend. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit.

In het accrediteringstraject is de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit.

Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie is doorgelicht. Ook is er een enquète onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisarts hebben gegeven. De praktijkmedewerkers hebben met al deze informatie een aantal verbeteringsplannen opgesteld, waarmee zij hun kwaliteit de komende tijd zullen verhogen.

Met hun inspanningen voldoen zij aan de criteria voor NHG- Praktijkaccreditering®. De huisarts en zijn medewerkers hebben meer inzicht gekregen in hun kracht en verbeterpunten. Patiënten hebben baat bij een optimale zorg.

 

OPLEIDINGSPRAKTIJK:

Sinds 2001 is dokter Huismans opleider voor huisartsen en sinds 2006 worden er doktersassistentes opgeleid.

De huisartsen in opleiding worden intensief begeleid door dokter Huismans tijdens of na het spreekuur.

Huisartsen in opleiding zijn per definitie al arts. Vaak hebben ze al extra ervaring opgedaan in het ziekenhuis voordat ze kiezen voor de specialisatie tot huisarts. Zij brengen de nieuwste ontwikkelingen mee waar u uw voordeel mee kunt doen.

De opleiding tot huisarts duurt 3 jaren. Twee keer is een huisarts in opleiding een jaar verbonden aan een huisartspraktijk. In een tussenjaar worden andere stages gedaan, zoals verpleeghuis stage, spoedeisende hulp stage of stage bij de GGZ. Huisartsen in opleiding gaan wekelijks een dag naar het huisartsinstituut verbonden aan het UMCG. Dokter Huismans moet daar 5 tot 6 keer per jaar naar toe.

Bij Links in de regio kunt u doorklikken naar de website van de huisartsopleiding van Groningen.

 

KENNISMAKEN:

U kunt vrijblijvend een afspraak maken met dokter Huismans om te kijken of hij voor u een geschikte huisarts kan zijn. U kunt het inschrijfformulier (zie menu balk) invullen en elektronisch verzenden of u komt in de praktijk en vraagt de assistente om een formulier van inschrijving

 

PRAKTIJKTIJDEN:

Vòòr 10 uur willen wij graag alle vragen en verzoeken van u horen. Deze regel maakt dat de assistente de rest van de dag beter haar werk kan doen.

Een visite aanvragen van 8.00 tot 8.30

Een afspraak voor het spreekuur van 8.30 tot 10.00 en van 13.00 tot 14.00

Telefonisch spreekuur Ook van 8.30 tot 10.00 kunt u vragen om teruggebeld te worden door de huisarts over een door u gestelde vraag. U wordt meestal teruggebeld tussen 13.00 en 14.00

Tussen de middag wordt u bij spoedgevallen doorgeschakeld naar de huisarts. Soms krijgt u overdag een pauzebericht te horen; de assistente is dan even bezig of er is werkoverleg op de praktijk.

Donderdagmiddag wordt de praktijk waargenomen door de huisartsen van It Noard, Dr. Kuyperlaan 1, 8603 AZ te Sneek, telefoon 726091

Ochtendspreekuur Als het u niet schikt om overdag te komen kunt u bij de assistente een moment afspreken op dinsdag of donderdag van 7 - 8 uur. 

 

 

 

EEN AFSPRAAK MAKEN:

Op telefoonnummer 0515-426677

Bij het maken van een afspraak........ zal de assistente vragen naar de reden van uw komst. Het gaat niet om details, maar op deze manier kan in overleg zonodig besloten worden tot bijvoorbeeld een dubbele afspraak of een afspraak bij de assistente. Een consult duurt ongeveer 10 minuten.

Meer tijd nodig De vuistregel is; een vraag per consult. Voor meerdere vragen of een ingewikkeld probleem kunt u een dubbele afspraak maken. Dit verkleint de kans dat het spreekuur uitloopt

Mocht u verhinderd zijn Geen probleem, maar als u het ons laat weten hoeven we ons niet ongerust te maken en kan er eventueel een ander in uw plaats komen.

Naar de EHBO of naar de huisarts? Voor kleinere verwondingen en kneuzingen kunt u in het algemeen sneller bij de huisarts terecht, ook 's avonds en in het weekend. Het bezoek aan de huisarts, ook in het weekend, gaat niet ten koste van uw eigen risico. Bij een bezoek aan de spoedeisende hulp bent u meteen uw eigen risico in dit jaar kwijt 

Moet ik naar de dokter? Dit is een nieuwe app, aanbevolen door het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). In het algemeen vinden mensen dat ze niet onnodig naar de dokter moeten gaan. Maar hoe kunt u weten of een bezoek nodig is of niet?
Deze app zou kunnen helpen. U kunt de app vinden op de startpagina bij de tab "Hyperlinks" (helemaal onderaan) > Informatie over gezondheid en ziekten > (helemaal onderaan) Moet ik naar de dokter?

www.thuisarts.nl  Deze website kunt u vooraf aan het spreekuur raadplegen. U vindt daar kwalitatief goede informatie. Soms is daarmee uw spreekuurvraag al beantwoord. Voor af raadplegen kan ook maken dat u gerichtere vragen aan de huisarts kunt stellen. Via de tab "Gezondheidsinformatie" wordt u doorgelinkt naar deze website.

 

EEN VISITE AANVRAGEN: 

Op telefoonnummer 0515-426677

Een visite kunt u elk moment aanvragen, maar bij voorkeur van 8.00 tot 8.30. Dit geeft de assistente de mogelijkheid om een goede planning te maken. Zij zal vragen naar de reden van de aanvraag. Daardoor kan zij de mate van spoed bepalen en kan zij er voor zorgen dat de huisarts zonodig specifieke materialen meeneemt.

 

HERHAALRECEPTEN: 

Om fouten te voorkomen en de bereikbaarheid van de praktijk te waarborgen kunnen herhaalrecepten niet telefonisch worden aangevraagd. De meeste patiënten brengen de doosjes.

Er worden ook medicijnen herhaald per fax of per post.

U kunt u herhaalrecept ook aanvragen via deze website.

De regel is dat, als u uw receptdoosjes/-stickers in de brievenbus van de praktijk zijn vòòr 11.00, de nieuwe medicijnen de volgende werkdag na 11.00 klaar liggen bij uw eigen apotheek.

 

WAT DOET DE ASSISTENTE:

De assistente is bevoegd om een aantal verrichtingen zelfstandig af te handelen. U moet hierbij denken aan:

  • uitstrijkjes
  • urineonderzoek
  • injecties
  • verwijdering van hechtingen
  • wrattenbehandeling.

Zij kan ook uitslagen meedelen en een aantal medische vragen beantwoorden.

 

WAT DOET DE PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGE:

De huisarts kan de praktijkverpleegkundige vragen om de controles te verrichten bij patiënten met hoge bloeddruk en suikerziekte. Zij is ook gespecialiseerd in inhalatie-instructie en begeleiding van stoppen met roken. Door werkoverleg wordt de kwaliteit van de zorg gewaarborgd.

Reizigersvaccinaties Voor een aantal reizen worden vaccinaties en gezondheidsadviezen aangeraden. De praktijkverpleegkundige is hierin geschoold. De tarieven zijn vergelijkbaar met die van de GGD.

 

WAT DOET DE HUISARTS IN OPLEIDING:

Geregeld loopt een AIOS (Arts In Opleiding tot Specialist) een jaar stage in de praktijk. Specialist betekent in dit geval "specialist huisartsgeneeskunde". Hij/zij is vaak al enige jaren arts. Deze AIOS wordt intensief begeleid zodat de kwaliteit van de zorg gewaarborgd blijft. Een dag in de week is er een opleidingsdag bij de Huisartsopleiding Groningen, verbonden aan het UMCG. De huisarts in opleiding werkt af en toe een dag zelfstandig en een keer per jaar hoort hij/zij twee weken achter elkaar zelfstandig op de praktijk te passen.

 

BEROEPSGEHEIM EN VEILIGHEID VAN UW GEGEVENS

Het spreekt vanzelf dat uw gegevens bij de praktijk in veilige handen zijn. Wat u ons hebt toevertrouwd blijft tussen vier muren.
Bij een verwijzing naar een specialist of naar een hulpverlener in de eerste lijn (bijvoorbeeld fysiotherapeut, diëtist, thuiszorg)worden met uw impliciete toestemming alleen de meest noodzakelijke gegevens gedeeld.
Derden, denk aan familie en verzekeraars, krijgen geen informatie tenzij met uw expliciete toestemming. Men moet u vragen te tekenen.
Meer en uitgebreidere informatie over dit onderwerp vindt u in het privacyreglement dat u kunt vinden bij de "veelgestelde vragen" elders op deze website.