Geaccrediteerde praktijk

 

NHG- Praktijkaccreditering® voor huisartsenpraktijk Huismans

Aan Huisartsenpraktijk Huismans te Sneek is in 2010 de NHG- Praktijkaccreditering® toegekend. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat de praktijk actief werkt aan het verbeteren van haar kwaliteit.

In het accrediteringstraject is de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit.

Het medisch handelen en de praktijkvoering en –organisatie is doorgelicht. Ook is er een enquète onder een aantal patiënten van deze praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisarts hebben gegeven. De praktijkmedewerkers hebben met al deze informatie een aantal verbeteringsplannen opgesteld, waarmee zij hun kwaliteit de komende tijd zullen verhogen.

Met hun inspanningen voldoen zij aan de criteria voor NHG- Praktijkaccreditering®. De huisarts en zijn medewerkers hebben meer inzicht gekregen in hun kracht en verbeterpunten. Patiënten hebben baat bij een optimale zorg.

 

 

 

Algemene informatie kunt u vinden op de website www.praktijkaccreditering.nl. De site begint met de volgende tekst:

De kracht van kwaliteit

Betere zorg. Tevreden patiënten. Effectieve praktijkvoering. Daar gaat het om bij keurmerken en kwaliteitssystemen in de zorg.

Voor huisartsen is er NHG-Praktijkaccreditering® en voor verloskundigen KNOV-Praktijkaccreditering®. Ze zijn ontwikkeld door de beroepsgroepen zelf, met veel aandacht voor de ervaringen van patiënten en cliënten.

Ze worden beheerd door een onafhankelijke organisatie, NPA. Het resultaat: gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg.