Klachten

Heeft u een klacht over onze praktijk ?

 

Wij willen ons werk graag professioneel uitvoeren en vinden het belangrijk dat u ons vertrouwt.

Natuurlijk is het mogelijk dat u geen goed gevoel hebt na contact met onze praktijk.

Wij willen dat dan graag zo snel mogelijk weten, zodat wij dit met u kunnen bespreken en we ervan kunnen leren.

 

U kunt daarvoor bellen met de assistente en haar vragen of dokter Huismans contact met u wil opnemen. U hoeft niet perse aan haar uit te leggen waar het om gaat. Ook kunt u gebruik maken van ons online klachtenformulier.

 

Bent u daarna toch niet tevreden? Dan kunt u altijd een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie, waarbij de huisartsenpraktijk is aangesloten, de Stichting Klachten en Geschillen Eerste lijn (SKGE)

 

Ook indien u de klacht niet direct met onze praktijk wilt bespreken, kunt u uw klacht ook eerst bespreken met een medewerker van de SKGE.

 


Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg

Postbus 8018
5601 KA  EINDHOVEN

T: 088- 0229100
(maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur en
vrijdag tussen 09.00 en 13.00 uur)

info@skge.nl