Nieuws

vorige 10 nieuwsberichten

Privacy wet


Er is momenteel het nodige te doen over deze Europese privacywet die 25 mei 2018 van kracht is geworden. De wet gaat over het zorgvuldig omgaan met data, in ons geval uw medische gegevens. In feite verandert er weinig, want uw gegevens waren altijd al veilig en in te zien op verzoek. Gegevens uit uw dossier, vallend onder het medische beroepsgeheim, deel ik soms met de specialisten in een ziekenhuis, met fysiotherapeuten, diëtisten, Ketenzorg (diabetesorganisatie) enzovoort. Het grootste verschil is dat ik nu met die hulpverleningsinstanties een contract moet afsluiten dat ook zij zorgvuldig met de data zullen omgaan. Dat deden die instanties altijd al, maar nu leggen we dat vast in een contract. Verder moet ik een administratie bijhouden over wat er zoal met de data gebeurt in de praktijk U kunt nog meer lezen over privacy via de tab "veel gestelde vragen"
Lees verder »

Moet ik naar de dokter?


Dit is een app, aanbevolen door het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap). In het algemeen vinden mensen dat ze niet onnodig naar de dokter moeten gaan. Maar hoe kunt u weten of een bezoek nodig is of niet? Deze app zou kunnen helpen. U kunt de app vinden bij de tab "Hyperlinks" (helemaal onderaan) > Informatie over gezondheid en ziekten > (helemaal onderaan) Moet ik naar de dokter? Het blijkt dat veel patiënten bij hun vragen eerst de website www.thuisarts.nl raadplegen. Onderzoek wijst uit dat men daar goede informatie vindt waardoor vaak besloten wordt dat het niet nodig is de huisarts te bezoeken. Kijken op thuisarts.nl kan ook maken dat mensen geadviseerd juist wel naar het spreekuur te gaan.
Lees verder »

Online afspraak maken


U kunt een afspraak online maken. Veel patiënten in onze praktijk vinden het prettig om dit zo te doen. Het is van belang dat u rekening houdt met de regel "een onderwerp per consult". Soms lukken twee kleine onderwerpen ook, maar u loopt de kans dat er gevraagd wordt om voor die tweede vraag terug te komen. De vragen moeten niet afgeraffeld worden.
Lees verder »

eConsult


eConsult blijkt een heel prettige vorm te zijn om een eenvoudige vraag te stellen. Let er op dat u geen spoedeisende vragen stelt. Het beantwoorden van uw consult kan wel eens een dag later zijn...
Lees verder »